Posted in : Microsoft, Windows Server Av Jonas Back Översätt med Google ⟶

8 years ago

Windows Server 2016 bjuder på många nyheter inom RDS (Remote Desktop Services). De tre främsta områdena är:

  • Grafik
  • Skalbarhet
  • Azure

Grafik

Microsoft har investerat mycket tid att få till ett bättre stöd för hårdvarugrafikkort i 2016. I tidigare versioner var fokus mer på ”Information Worker”, det vill säga Officepaketet, surf, video etc. i 2016 så får RemoteFX vGPU dock bättre stöd för OpenGL och därmed bättre möjlighet för grafikintensiva applikationer såsom CAD.

Skalbarhet

Rollen Connection Broker har gjorts mer skalbar för att kunna hantera ”logon stormar” vilket kunde inträffa på morgonen när stort antal användare skulle logga in samtidigt vilket kunder resultera i flera minuters inloggningstid. RDCB har nu testats 10.000+ samtidiga förfrågningar utan att fel. Det är nu enklare att skapa en RDCB SQL databas på en delad SQL server för att enklare bygga en HA-lösning i mindre installationer.

Azure

Som mycket annat med Microsoft så är de stora nyheterna inom Azure. Dels har deployment i Azure blivit enklare med nya ARM (Azure Resource Manager). Tidigare har installationen varit helt manuellt men nu finns templates [länk]Det gör att du med en enkel template kan skapa upp en komplett RDS miljö med CB, SH, WA, GW och lastbalanserare:
rds-azure-template1 rds-azure-template2
De har även gjort det enklare och billigare i Azure att skapa en RDS-miljö genom möjligheten att köra tjänster (PaaS) istället för virtuella servrar (Iaas). Exempelvis går det ha en högtillgänglig SQL genom Azure SQL Database istället för att manuellt sätta upp ett SQL kluster vilket gör att det behövs lägre antal VMs och slippa hantera ett SQL kluster och all administration kring detta.
Istället för att ha dedikera domänkontrollanter, går det använda Active Directory Domain Services som sätter upp ett AD som tjänst istället för på VMs.
Till sist går det använda Azure AD Application Proxy för att säkert göra din RDS deployment tillgänglig över Internet på ett säkrare sätt genom att minska attackytan och göra det möjligt att använda multi-faktor autentisering.
Exempel design i 2012 R2 jämfört med 2016:
rds-azure1 rds-azure2

Har du kanske en 2008 R2/2012 R2 RDS miljö idag och funderar på att uppdatera för att ta del av ovan fördelar? Tveka inte att kontakta oss!

Tags :

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.