Posted in : Microsoft, Office 365 By Stina Perbo Translate with Google ⟶

8 years ago

Företag har tidigare haft möjlighet att välja frekvensen av uppdateringar för Office 365 ProPlus. Samma möjlighet ges fortfarande men Microsoft har valt att byta namn på de olika versionerna.
Nedan tabell listar gammalt respektive nytt namn på de olika cyklarna. Det är viktigt att notera att servicemodellen för respektive version är den samma som innan.

Current Branch Current Channel
Current Branch for Business Deferred Channel
First release for Branch for Business First release for Deferred Channel

De olika versioncyklarna medför inte bara olika nivå på ny funktionalitet utan också support och säkerhetsuppdateringar. Nedan listas de stora skillnaderna mellan versionerna.
Current Channel
Current Channel är byggd för företag som vill ha de senaste uppdateringarna direkt, Current Channel används av alla icke ProPlus versioner av Office 365.
Fördelar:

 • Uppdateras ungefär en gång i månaden med de senaste nyheterna och funktionerna
 • Uppdateras varje månad för stabilitet och optimeringar

Nackdelar:

 • Uppdateringar kan medföra problem för företag med många större macro-dokument och specialiserade office add-ins
 • Support begränsad till aktuell version, om denna ej uppdateras kontinuerligt förloras säkerhetspatchning och support

Deferred Channel
Deferred Channel släpps var fjärde månad och bör användas av de företag som kräver längre tid att utvärdera och anpassa verktyg till Office paketet men samtidigt få säkerhetsuppdateringar. Företag som använder Deferred Channel kan också välja att hoppa över en version för en total period av 8 månader mellan uppdateringar innan support går ut.
Fördelar:

 • Längre utvärderingsperiod av version för att hitta och undvika ”barnsjukdomar”
 • Tillhandahåller längre stabilitet med upp till 8 månader mellan uppdateringar
 • Uppdateras varje månad med de senaste säkerhetspatcharna

Nackdelar:

 • Uppdateringar för stabilitet och optimeringar dröjer 4 månader
 • Nyheter och funktionalitet släpar efter minst 8 månader från ”Current Channel”

First Release for Deferred Channel
First Release for Deferred Channel släpps cirka 4 månader innan en ”Deferred Channel” uppdatering och existerar för att ge företag en förhandsvisning av funktionalitet och andra nyheter. Denna uppdateringscykel är rekommenderad att användas som en utvärderingsversion för pilotanvändare samt i QA syfte till applikationsutvecklare av office-macro och add-ins. En First Release for Deferred Channel bör endast användas tillsammans med en ”Deferred Channel” uppdateringscykel
Fördelar:

 • Ger företag en möjlighet att utvärdera en potentiell framtida ”Deferred Channel” funktionalitet
 • Under en 4 månaders period tillhandahålls uppdateringar med de senaste säkherhetspatchar och uppdateringarna för stabilitet och optimeringar

 
För mer ingående information se Microsofts artiklar nedan.
https://technet.microsoft.com/library/mt455210.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/office/mt465751.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt584223

Tags : Microsoft

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.