Posted in : Microsoft, Windows Server Av Joel Jerkin Översätt med Google ⟶

8 years ago

I och med att vi satt upp en ny fysisk Windows Server 2012 R2 (utan Hyper-V) så ville vi få in olika VLAN som servern kan kommunicera ut emot.
Följande är konfigurationen som behöver göras, som skapar 3st nätverk, 1 på INSIDE (default) och 2st med VLAN-taggning (DMZ100 och DMZ200).

# Create the NIC Team for production / Inside
New-NetLBFOTeam -Name "NICTeam01" -TeamNICName "INSIDE" -TeamMembers "NIC1","NIC2" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm Dynamic -Confirm:$false
# Add VLAN / Networks to NICTeam01
Add-NetLbfoTeamNic -Team "NICTeam01" -vLanID 100 -Name "DMZ100" -Confirm:$false
Add-NetLbfoTeamNic -Team "NICTeam01" -vLanID 200 -Name "DMZ200" -Confirm:$false
# Set Static IP-addresses for INSIDE
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "INSIDE" -IPAddress 10.10.0.10 -PrefixLength "24" -DefaultGateway 10.10.0.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "INSIDE" -ServerAddresses 8.8.8.8,8.8.4.4
# Set Static IP-addresses for DMZ100
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "DMZ100" -IPAddress 10.100.0.10 -PrefixLength "24"
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "DMZ100" -ServerAddresses 8.8.8.8,8.8.4.4
# Set Static IP-addresses for DMZ200
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "DMZ200" -IPAddress 10.200.0.10 -PrefixLength "24"
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "DMZ200" -ServerAddresses 8.8.8.8,8.8.4.4

Utöver detta behövde vi konfigurera upp VLAN i switchen som servern är inkopplad emot.
Exempel från en HP switch där man konfigurera interface 1 (som går till NIC 1) och interface 2 (som går till NIC 2) som Tagged på DMZ100 och DMZ200 medan Untagged på INSIDE VLAN:et.

interface 1
   name "Windows Server 2012 R2 - NICTeam01 / NIC1"
interface 2
   name "Windows Server 2012 R2 - NICTeam01 / NIC2"
vlan 1
   name "INSIDE"
   untagged 1-2
vlan 100
   name "DMZ100"
   tagged 1-2
vlan 200
   name "DMZ200"
   tagged 1-2

Tags : Nätverk, NIC Teaming, PowerShell, VLAN, Windows Server 2012 R2

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.