Posted in : Microsoft, Office 365 By Joel Jerkin

4 years ago


Att Microsoft använder en delad infrastruktur i Office 365 för sina kunder är inte någon nyhet men hur separerar de kundinformationen mellan olika kunder (tenants)?
I en uppdaterat whitepapper sammanfattar och förklarar Microsoft hur de ur ett säkerhet, integeritet och tillgänglighetsperspektiv separerar informationen mellan olika tjänster och kunderna.
Dokumentet senaste version finns att ladda ner här: aka.ms/Office365TI

Tags : Microsoft, Office 365

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.