Profilhantering i Windows Virtual Desktop

för 11 månader sedan

Hantering av användarprofiler är en viktig del i alla VDI miljöer och detsamma gäller även för Windows Virtual desktop (WVD). Med WVD så går Microsoft ifrån sin User Profile Disks (UPD) lösning som användes i RDS. Det rekommenderade sättet att hantera profiler för WVD är nu att använda sig av… Read More