Säker SSL-konfiguration på Citrix NetScaler blev precis smidigare

för 5 år sedan | Simon Gottschlag

Att konfigurera olika inställningar för SSL på Citrix NetScalers virtual servers blev enklare för ett tag sedan då SSL Profiles släpptes. Det man behövde göra då var att skapa en profil, binda den mot den virtuella servern (eller service/serviceGroup om det är en backend profile) samt lägga på ciphers. Detta gjorde att… Read More