Autentisering på trådat nätverk

för 5 år sedan

Många ser över säkerheten på olika sätt. En del av vad som bör ses över är att datorer som exempelvis inte är med i domänen inte ska ha åtkomst till resurser på produktionsnätet. Ett enkelt sätt att lösa detta är att aktivera autentisering på switcharna ihop med RADIUS. Det… Read More