Xenit startar nytt affärsområde inom Business Intelligence

Xenit breddar sitt kunderbjudande och startar ett nytt affärsområde inom Business Intelligence (BI). BI är ett beslutsstödsverktyg som används för att förenkla beslutsfattning genom att aggregera och visualisera data.

för 2 år sedan

Xenit breddar sitt kunderbjudande och startar ett nytt affärsområde inom Business Intelligence (BI). BI är ett beslutsstödsverktyg som används för att förenkla beslutsfattning genom att aggregera och visualisera data. 

– I en snabbt föränderlig värld blir det allt viktigare för företag att använda och tydliggöra data för att kunna fatta rätt beslut, säger Linus Lindström, vd på Xenit.

IT-företaget Xenit har länge jobbat med beslutstöd i den egna verksamheten och har stor kompetens inom området.

– Vi ser en ökande efterfrågan på den här typen av tjänster från våra kunder. Att aggregera och visualisera data är tekniskt komplext och att erbjuda lösningar inom beslutstöd känns därför som ett naturligt steg för oss, säger Linus Lindström.

Xenits kunderbjudande riktar sig till både befintliga och nya kunder. Förutom beslutstöd inom IT-området, erbjuder de också tjänster som riktar sig till andra delar av verksamheten, till exempel ekonomi och bemanning.

– Det finns många delar i ett företag som är svåra att överblicka och där kan beslutstöd vara till stor hjälp. En viktig del handlar om att använda data och information som redan finns för att titta in i framtiden. Genom att ta proaktiva beslut baserade på rätt underlag, kan företag prestera bättre och sticka ut i jämförelse med konkurrenterna, säger Daniel Oldin, Solution Lead, BI, Xenit.

Trots att allt fler verksamheter anser att beslutstöd är affärskritiskt, visar forskning* att majoriteten av de bolag som använder beslutstöd inte får önskad effekt. Daniel Oldin ser stora möjligheter för företag som använder beslutstöd på rätt sätt.

– För att lyckas räcker det tyvärr inte att bara köpa en färdig teknisk lösning och Xenit ser därför partnerskapet som en viktig del. Vi har visat att vi kan leverera spjutspetskompetens med stort fokus på kundnytta på en extremt konkurrensutsatt marknad. För de företag som vill satsa långsiktigt är Xenit definitivt rätt partner, säger Daniel.

Daniel Oldin har lång erfarenhet inom e-handel och försäljning och kommer närmast från en treårig utbildning på Handelshögskolan med inriktning på koncernredovisning, ekonomistyrning och BI.

Om Business Intelligence (BI).

Business Intelligence (BI) är ett beslutsstödsverktyg som används för att förenkla beslutsfattning genom att aggregera och visualisera data. Xenits lösning för beslutstöd bygger på Microsoft Power BI.

*Källa

Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting, Applebaum et al. 2017: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467089517300490