Xenit satsar på affärsområdet Business Productivity

Nu breddar Xenit sitt kunderbjudande med ett efterfrågat affärsområde inom Business Productivity. Genom det nya affärsområdet ska Xenit stötta sina kunder att utnyttja sina digitala lösningar på bästa sätt.

för 1 år sedan

Nu breddar Xenit sitt kunderbjudande med ett efterfrågat affärsområde inom Business Productivity. Genom det nya affärsområdet ska Xenit stötta sina kunder att utnyttja sina digitala lösningar på bästa sätt.

– Som Business Productivity Specialist är jag länken mellan våra specialister och slutanvändaren ute hos kund. Jag vill se till att de produkter och tjänster som vi levererar till våra kunder verkligen förenklar och effektiviserar slutanvändarens arbetsvardag så att de kan frigöra tid att lägga på kärnverksamheten, säger Rebecca Liljemark, Produktivitetskonsult på Xenit.

Inom Business Productivity erbjuder Xenit bland annat projektledning, kartläggning och behovsanalys, utbildningar, workshops och rådgivning. Business Productivity är en del av teamet Business Intelligence, Analytics & Productivity.

– Vi ser en ökande efterfrågan på den här typen av tjänster hos våra kunder. I en snabbt föränderlig värld blir det allt viktigare för företag att använda och tydliggöra data för att kunna fatta rätt beslut, förstå varför det har hänt och sedan förvandla insikterna till handling. Där kommer Business Productivity in som en viktig brygga mellan våra kunders IT-avdelning och deras slutanvändare, säger Linus Lindström, VD på Xenit.

Tillsammans med teammedlemmarna inom Business Intelligence & Analytics kommer Rebecca Liljemark starta upp området Productivity.

– Rebecca har erfarenhet av att projektleda stora organisationer genom digital förändring, alltid med slutanvändaren i fokus. Jag är övertygad om att hon kommer bidra till ett ökat värde av våra digitala lösningar hos våra kunder och deras slutanvändare, avslutar Linus Lindström, VD på Xenit.

För mer information:

Linus Lindström, VD
linus.lindstrom@xenit.se
Telefon: 010-707 35 00

Om Xenit

Xenit är ett tillväxtbolag med tjänster inom cloud och digital transformation. Våra engagerade specialister inspirerar, utmanar och vägleder företag och organisationer till molnet – alltid med affärsnytta och slutanvändarens frihet i fokus. För mer information, besök: https://www.xenit.se/