Molnspecialisten Xenit går med i Co-native

Xenit är det första företaget att gå med i Co-native, den nya nordiska gruppen för molnspecialister. Xenit är en ledande Microsoft Azure-partner och erbjuder digitala transformationstjänster, inklusive digitala arbetsytor, CloudOps och Kubernetes. Xenit startade 2009, är baserat i Göteborg med 80 anställda och har en förväntad omsättning på 130 miljoner kronor 2022.

för 4 månader sedan

Xenit är det första företaget att gå med i Co-native, den nya nordiska gruppen för molnspecialister. Xenit är en ledande Microsoft Azure-partner och erbjuder digitala transformationstjänster, inklusive digitala arbetsytor, CloudOps och Kubernetes. Xenit startade 2009, är baserat i Göteborg med 80 anställda och har en förväntad omsättning på 130 miljoner kronor 2022.

Det pågår en snabb konsolidering på moln- och IT-marknaden där stora IT-konglomerat blir större och större. Trenden förstärks av att det blir svårare och svårare för specialistbolagen att fortsätta vara små och nischade till följd av ökande krav på kritisk storlek, regelefterlevnad och säkerhet. För kunderna innebär det att deras befintliga molnspecialist-partners riskerar att försvinna.

Co-native är ett nystartat samarbete mellan specialistföretag för molntjänster inom Microsoft, AWS och Google Cloud Platform. Genom att arbeta tillsammans i en grupp får molnspecialistföretag samma ekonomiska resurser som de stora IT-konglomeraten för att möta växande krav, samtidigt som de fortsätter att vara de agila, flexibla och kompetenta partners som kunderna vill ha.

Xenit är entusiastiska inför att vara med och bygga den nya molngruppen, och ser många fördelar för kunder, personal och partners framåt:

  • Xenit behåller sin självständighet, specialistkultur, organisation, egna varumärke, anställda, kundrelationer och kontrakt
  • Co-native gör det möjligt för Xenit att utnyttja gruppsynergier för att möta växande krav på skala, regelefterlevnad och säkerhet
  • Anställda fortsätter att arbeta i ett molnspecialistföretag med Xenits egna kultur och drar samtidigt nytta av ett större nätverk, nya samarbeten, spännande projekt och ytterligare karriärvägar
  • Kunderna behåller sin nära relation med Xenit och får tillgång till ett bredare utbud av multi-molnspecialister, ett bredare och djupare tjänsteutbud och ytterligare resurser för större projekt
  • Co-native blir en än mer attraktiv partner genom att lägga till fler kompetenser med ytterligare kapacitet för att stödja kunder i deras digitala molnresa samtidigt som de behåller starka relationer med befintliga molnleverantörer
  • Alla intressenter och partners kan känna trygghet i att Xenit kommer att finnas kvar, genom att minska risken för att Xenit förvärvas av en större enhet

Xenits grundare Linus Lindström och Robin Kindberg, samt medarbetare som är delägare i Xenit, blir nya ägare i den nya gruppen. Linus blir ny VD för Co-native.

”Vi kommer fortsätta vara Xenit och kunderna behåller sin relation med oss precis som idag. Det som är förbättringen med Co-native är att vi kan erbjuda kunderna styrkan hos den agila molnspecialisten – expertkompetens, personliga relationer och flexibilitet – kombinerat med resurserna och det breda serviceutbudet hos en större grupp”, säger Linda Woxneborn, VD, Xenit

”Marknaden för molntjänster konsolideras snabbt. Om du är ett molnspecialistföretag är Co-natives ambition att vara det mest attraktiva alternativet för din framtida tillväxtresa”, säger Linus Lindström, VD, Co-native

Kontakt

Linda Woxneborn, VD Xenit, linda.woxneborn@xenit.se, +46 10 707 35 74
Linus Lindström, VD Co-native, linus@co-native.com, +46 76 622 68 02

Xenit: www.xenit.se
Co-native: www.co-native.com

Om Xenit

Xenit är en ledande Microsoft Azure-partner och erbjuder digitala transformationstjänster, inklusive digitala arbetsytor, CloudOps och Kubernetes. Xenit startade 2009, är baserat i Göteborg med 80 anställda och har en förväntad omsättning på 130 miljoner kronor 2022.

Om Co-native

Co-native är Nordens första cloud native grupp. För molnspecialistföretag vill Co-native vara det mest attraktiva alternativet för deras framtida tillväxt. Till kunderna erbjuder Co-native de bästa lösningarna för moln och digital transformation. Gruppen startades 2022.