Medarbetarcase – Petter Vikström, Teknisk specialist

för 4 år sedan

Om att hitta kreativa lösningar

En av mina av mina största utmaningar under förra året var att utreda möjligheten att köra Microsoft Always On VPN helt i Azure-plattformen. Kunden i fråga hade behov av att avveckla sina servrar on-premise och ersätta den befintliga VPN-lösningen med en ny Azure för att helt gå till molnet. Detta innebär rent funktionsmässigt att deras användare alltid är uppkopplade via Always On VPN och har en sömlös åtkomst till sin interna miljö vart de än befinner sig.

Det var en väldigt givande utmaning där jag ställdes in för mycket problemlösning och fick lov att tänka kreativt. Flera delar i den nya lösningen saknar fortfarande support men vi kom överens om att ändå ge det ett försök. Jag skulle tro att vi är en av de första i världen att ha lyckats med denna typ av lösning, där inga andra beroenden finns utanför Azure-plattformen. Vi lyckades med uppdraget genom att ta oss an lösningen steg för steg och ha ett tätt samarbete mellan kollegor och kund där vi ständigt delade med oss av tankar och idéer.

Inför kommande år så ser jag fram emot alla nya utmaningar jag kommer ställas inför och att hjälpa våra kunder med dessa. Jag ser även fram emot att utvecklas inom mitt specialistområde nätverk, men även att bredda mina kunskaper i andra områden. Som teknisk specialist här på Xenit ser jag det som en viktig del av rollen att coacha mina kollegor med den kunskap jag har, samtidigt som jag får ta del av den kunskap som de besitter.