Medarbetarcase – Martina Axelsson, Affärsstödchef

för 2 år sedan

Kommunikation och kultur är centrala frågor i en tillväxtfas.

Jag arbetar som Affärsstödchef på Xenit, vilket innebär att jag har en väldigt bred och omväxlande roll. Jag drivs av att vara med i många olika processer där jag kan bidra så både företaget och människorna utvecklas.

I min HR-roll jobbar jag mycket med coaching av kollegor, chefsstöd, hälsa och kultur. Jag tror på att om varje individ ges förutsättningar att nå sin fulla potential så kommer vi som företag lyckas bra och ha väldigt roligt på vägen. Genom kommunikation skapar vi tydlighet och strukturer vilket gör det enkelt att arbeta tillsammans. Affärsstöd på Xenit är en grupp om sju personer som på olika sätt stöttar vår specialistavdelning. Som affärsstödchef finns jag tillgänglig för att stötta upp där det behövs och säkerställa att vi fokuserar på rätt saker. Jag brinner även för träning och har därför sett till att bli träningsledare på Xenit. I denna roll pushar jag kollegorna med olika typer av pass och tävlingar varje månad.

Inför 2019 kommer jag lägga stort fokus på just kommunikation och kultur då det är centrala frågor i en tillväxtfas. Jag kommer bland annat arbeta med processer där vi som grupp ser över vår kultur och säkerställer att vi strävar åt samma håll, både inom avdelningarna och som bolag. Ett fokusområde är att skapa sömlöst samspel mellan våra avdelningar för att skapa effektivitet. I affärsstödgruppen är min ständiga ambition att vi skapar smarta rutiner och processer som gör arbetet mer effektivt samt frilägger tid till att göra nya spännande saker.