Arbeta där du befinner dig

Cad-Q och Xenit har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av lösningar för distansåtkomst av tunga applikationer, såsom BIM och CAD. Konceptet innebär färre filkopieringar, ett alltid uppdaterat arbetsunderlag och ett närmare samarbete mellan medarbetare, oberoende av geografisk placering. Tack vare denna lösning kan användare av tunga applikationer, arbeta var de vill, när de vill.

för 9 år sedan

Addnodes dotterbolag Cad-Quality i Sverige AB och Xenit AB har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av lösningar för distansåtkomst av tunga applikationer, såsom BIM och CAD. Konceptet innebär färre filkopieringar, ett alltid uppdaterat arbetsunderlag och ett närmare samarbete mellan medarbetare, oberoende av geografisk placering. Tack vare denna lösning kan användare av tunga applikationer, arbeta var de vill, när de vill.

Cad-Quality i Sverige AB (Cad-Q) och Xenit AB (Xenit) har sedan en tid tillbaka samarbetat i syfte att ta fram lösningar som gör det möjligt att distansarbeta, även för de som använder tunga och grafikintensiva applikationer, såsom BIM och CAD.

Tack vare denna teknik, som gör det möjligt att arbeta var som helst, kan företag konsolidera sina arbetsstationsinvesteringar till datahallen, där de istället bildar en pool av tillgänglig kapacitet. Fördelar med detta arbetssätt är bland annat att viktig företagsinformation aldrig lämnar datahallen, att antalet arbetsstationer kan minimeras och att användarupplevelsen förbättras.

Cad-Q har stor erfarenhet och kompetens runt Autodesks programvaruplattformar samt egenutvecklade applikationer. Xenit är specialister på IT-infrastruktur och ledande i Sverige inom Citrix produktutbud. I kombination ger detta stora möjligheter till att tillsammans stötta kunders önskemål om att kunna ta i bruk bra lösningar för virtuellt nyttjande av sina verktyg för exempelvis design, konstruktion och modellsamordning.

De tester och pilotinstallationer som Cad-Q och Xenit hittills har genomfört kring konceptet har fallit mycket väl ut. På Cad-Q Dagarna visade Cad-Q och Xenit upp en lösning där virtuella BIM-/CAD-stationer användes med tunna klienter och Apple iPad som terminaler. I detta finns en stor potential för konsolidering av arbetsstationer samt för ett strukturerat och säkert utnyttjande av publika och privata moln. I längden kommer detta att bidra till kostnadseffektivitet, ökad säkerhet, kvalitet och flexibilitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Kindberg, Xenit AB
031-708 47 00, robin.kindberg@xenit.se 

Mats Hermansson, Cad-Quality i Sverige AB         
031-703 23 59, mats.hermansson@cad-q.se       

■■ Xenit tillhandahåller specialister och marknadsledande produkter inom IT-infrastruktur, i syfte att hjälpa företag att öka sin effektivitet och få större mobilitet. Xenit är specialiserade på lösningar från marknadsledande Microsoft och Citrix och erbjuder högsta möjliga verksamhetsanpassning och flexibilitet. Xenit AB grundades i januari 2009 och har kontor i Göteborg.

■■ Cad-Q bolagen är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna. Cad-Q grundades 1989 och har cirka 200 kvalificerade medarbetare på ett 20-tal kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cad-Q ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.