Resan mot datadrivna beslut

Fastighets AB Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien. De vill i alla lägen vara en engagerad, nytänkande och långsiktig partner – oavsett om du är en aktieägare, affärspartner eller hyresgäst. Balder skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer kan utvecklas. Med egen personal på varje ort finns de alltid nära sina hyresgäster.

Om Balder

– Hela fastighetsbranschen genomgår just nu en digital transformation och har blivit en het zon när det gäller det ökade behovet av smarta digitala lösningar. Något som är väldigt spännande med att vara IT-chef på Balder är att man i ett fastighetsbolag ser avkastning på sina lösningar direkt, säger David Lindgren, IT-chef på Balder.

Balders vd Erik Selin har i en intervju sagt att Balder inte har någon uttalad strategi vad gäller fastighetsköp, och fokus är alltid tillväxt vilket innebär att IT-avdelningen inte vet exakt hur verksamheten kommer se ut imorgon. Det man däremot vet är att man måste bygga upp en flexibel IT som kan möta verksamhetens framtida behov. Dessutom är slutanvändarna allt från tjänstemannakollegor, fastighetsskötare till hyresgäster. Det är en bred målgrupp som kräver anpassade, moderna digitala lösningar.

Resan mot datadrivna beslut

För att jobba ännu smartare framöver har Balders ledning tagit beslut om att jobba datadrivet. Som fastighetsbolag har Balder tillgång till en mängd data som mäts och skulle kunna mätas.

– Ekonomisystem, fastighetssystem, material, markunderlag, fasad, människor i rörelse, luftflöde, hur vädret påverkar temperaturen och så vidare. Det finns mycket data och om den används på rätt sätt kan vi fatta datadrivna beslut och sänka sin miljöpåverkan och skapa ännu bättre och smartare lösningar för våra hyresgäster, säger David Lindgren.

Med så mycket tillgängligt data krävs smarta lösningar för att säkerställa att besluten fattas på rätt data.

– För att göra detta framgångsrikt krävs att många olika applikationer kommunicerar med varandra och manuella processer behöver automatiseras. Idag har vi ett 60-tal olika applikationer som behöver kommunicera med varandra. Utmaningen är att bygga en plattform som kan kommunicera med legacyapplikationer, nya moderna system och gränssnittet. Hela denna plattform och vår integrationsstrategi handlar om affärsnytta. Alla integrationer vi gör har en anknytning till affären på ett eller annat sätt. Det handlar om att öka kundnöjdheten, spara pengar, förbättra vår hållbarhet och jobba effektivare, säger David Lindgren.

Integrationsplattform i Azure

För att skapa en integrationsplattform valde Balder att samarbeta med Xenit som strategisk rådgivare för att stötta med arkitektur, design och för att få i gång arbetssättet.

– Vi ville ha en partner som är mån om att få upp kunden på banan och delar med sig av sin kunskap. Så med det önskemålen föll valet på Xenit, säger David Lindgren.

Han fortsätter:

– Xenit är vår opartiska rådgivare som kan leda oss i rätt riktning när det kommer till skalbarhet, säkerhet och kostnader. Samtidigt får vi parallell stöttning i själva utförandet. Det innebär att vi kan växa och utöka vår IT-avdelning samtidigt som vi håller tempot i projektet.

Integrationsplattformen driftas i Azure. För David var det ett lätt val att välja Microsofts svenska datacenter.

– Alla tjänster som är tillgängliga i Sverige migrerar vi över. På så vis vet vi att vår data är placerad i Sverige, att vår plattform driftas med 100% förnybar energi, vi är med och skapar arbetstillfällen på den svenska arbetsmarknaden och bidrar till en starkare svensk IT-infrastruktur, säger David Lindgren.

Xenit är med och hjälper till att bygga en integrationsplattform i Azure från grunden.

– Det jag gillar med Xenit är att alla specialister är hungriga och uppskattar att de får ett blankt papper där de kan skapa något från grunden som är helt ”by the book”. Dessutom upplever jag att mina kollegor och teamet på Xenit har väldigt roligt ihop när de skapar plattformen!

David fortsätter beskriva samarbetet med Xenit:

– Xenit är flexibla, professionella och otroligt kunniga. Det finns många företag som säger att de kan cloud men det som får Xenit är sticka ut är att deras specialister verkligen vill förstå våra utmaningar, sätter sig in i och förstår vår verksamhet, hela kontexten. Xenit vill verkligen lära känna kunden, avslutar David Lindgren, IT-chef på Balder.

Fastighets AB Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien. De vill i alla lägen vara en engagerad, nytänkande och långsiktig partner – oavsett om du är en aktieägare, affärspartner eller hyresgäst. Balder skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer kan utvecklas. Med egen personal på varje ort finns de alltid nära sina hyresgäster.