Mål

Från ånga till moln

Utmaning

Smidighet, samarbete och kostnadskontroll är avgörande.

I en snabbt föränderlig verksamhet med såväl underkonsulter som nya medarbetare i samband med uppköp började data och IT bli ett problem för AFRY. De behövde hitta en lösning som främjar samarbete men som samtidigt påskyndar onboarding-processen. Att flertalet applikationer och tillämpningar ställer höga krav på prestanda gör också att fysiska klienter blir extremt dyra.

”Vi ser Cloud Computing och virtualisering av arbetsplatsen som ett strategiskt viktigt steg för att möjliggöra bättre samarbete över gränser och samtidigt ger det oss en väldigt  kostnadseffektiv hantering av framförallt våra mest krävande klienter”, säger Henrik Carlberg, Information Technology Architect, AFRY.

Lösning

Molnbaserad IT

För större mångsidighet och flexibilitet föreslog Xenit en kombination av Citrix Cloud och Microsoft Azure, som till skillnad från en traditionell plattform innebär många fördelar. AFRY kan till exempel skala upp och ned såväl kapacitet som prestanda efter rådande behov, men även välja geografisk placering av de virtuella skrivborden och applikationerna.

Citrix Virtual Apps och Desktop Services levererar såväl de resurstunga CAD-program som de vanliga verksamhetsapplikationerna smidigt och säkert medan Microsoft Azure  säkerställer att tillräckliga datorresurser tillhandahålls i molnet istället för på användarens enhet.

Lösningen innebär att AFRYS ingenjörer får ett standardiserat virtuellt skrivbord och tillgång till de applikationer de behöver, oavsett var de befinner sig.

”Med en partner som Xenit får vi inte bara tillgång till rätt kompetens utan också erfarenheter från andra kunder och implementationer som för oss är mycket värdefull i vår fortsatta satsning”, Henrik Carlberg, Information Technology Architect, AFRY.

Läs mer om tjänsten

Resultat

En IT-miljö lika dynamisk som verksamheten.

Kombinationen av Citrix Cloud och Microsoft Azure ger AFRY den smidighet och flexibilitet de behöver för att kunna matcha verksamhetens krav. Samtidigt innebär lösningen ökad kostnadskontroll och ger användare tillgång till ökad prestanda när det väl behövs.

”Idag tar det oss 5 minuter att starta upp en ny användare, vi tilldelar dem rättigheter i Citrix och de får tillgång till allt de behöver. Tidigare kunde det ta oss upp till två dagar!”, säger Henrik Carlberg, Information Technology Architect, AFRY.

”Vårt motto är ’Making Future’ och med denna lösning hjälper IT till att göra det till verklighet.” fortsätter Henrik.

AFRY grundades 1895 som Södra Sveriges Ångpanneförening och har sedan dess legat i framkant vad gäller teknik, energi och industriell design.

AFRY’S ingenjörer använder idag resurstunga applikationer i sitt arbete med att skapa hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik.

Dock är det inte bara teknologiska hästkrafter som driver företagets framgång. Den bygger även på de intellektuella hästkrafterna hos sina 9000 anställda arkitekt- och ingenjörsexperter från hela världen som tillsammans jobbar på AFRY’S alla klientprojekt.

Sedan den 22 februari 2019 är ÅF och Pöyry ett gemensamt bolag med projekt i över 100 länder. Den 25 november 2019, lanserade de det nya gemensamma varumärket AFRY.